Taliesi Music

Samhainová báseň (in English)

I remember the old clock ticking
in the surroundings of our house
for adventure we were seeking
after the dawn in the dark of clouds.

 

Branches, trees and dogs howling
dark is the story of our land,
many people who have been here walking
didn’t come back as they planned.

 

The light of candle is shining brightly
leading us to ancient gates
first of us slips slightly
now only shades remains.

 

The second of us hears voices
calling him to his new place
the life is game of taking choices
he saw in darkness his own face.

 

The last of us meets the border
I shiver, I breathe slowly,
everything is in the right order
the light of candle remains only.

Duchové živlů

Mé nové videjko je remake mé starší písně, kterou jsme ještě zpívali s Ali v rámci projektu České čanty. Duchové živlů je volný překlad anglického popěvku Spirits of fire. V písni uslyšíte mé umělecké ztvárnění všech živlů a pak volání všech sil.

 

Opět ke stažení na Soundcloud! 🙂

Text najdete zde.

 

Do lesů

Nová letní písnička Do lesů!

Píseň Do lesů vznikla v mé rodné krajině, ve Slezsku, při jedno meditačním večeru. v rámci svého fotografického projektu jsem pak vytvořila záběry s mými přáteli a zbytek jsem již vytvořila sama u nás doma. Zpěvy, bubny, ukulele a vtipné nahrávky sama sebe při zpívání 🙂 Tady je výsledek. Ať vás potěší a přeji krásné léto! 🙂

 

 

Ke stažení na Soundcloud

Text, hudba, aranž, zpěv, video: Taliesi, bass kytara: Jaroslav Rataj
Ve videu účinkují: Růž Štosová, Martina Lilly Denková, Jiří Glatter, Jiří Elger, Jiří Málek, nátáčení záběrů s lidmi: Petr Zvěřina

Píseň Vody

Měla jsem v plánu nahrát svou novou veselou beltainovou píseň, nechtěla mě však k sobě pustit. Nenapadalo mě jak uspořádat nástroje a vytvořit aranž. Celou dobu mi však v hlavě zněla melodie Písně vody, jemné písně, kterou jsem v únoru odložila, jelikož se mi nezdál její text. Uvědomila jsem si, že mé písně za mnou přicházejí postupně, v nějakém kreativním božském řádu a proto jsem tedy vydolovala starý cár papíru s Písní Vody, naladila se na ni a doladila jsem ji. Aranž i akordy mě už napadly samy od sebe. Tak než se tedy rozezní veselé písně jara a léta, přidávám zde Píseň Vody.
 
Píseň Vody jsem začala psát, jelikož jsem ve svém studiu druidství pokročila od živlu Země ke studiu Vody a píseň je dobrý nástroj jak se s daným živlem seznámit. Je o odcházející zimě a trápení a znovusebrání vlastních sil do přicházejícího jara. Tenkrát, když jsem ji psala, začal konečně tát sníh a padal první jarní déšť, a já se zaradovala, že jaro je konečně na obzoru 🙂
 

Prisoner

Prisoner je má náhlá inspirace na ukulele, ráno jsem ji napsala, a následně hned nahrála. Je to píseň o mých pocitech, psaná v „you“ formě, ve které se mi psala i zpívala lépe a také je tím blíže posluchačům je jejich vlastním pocitům.

 

 

Ať nový rok dobře roztančíte!

Společně se sestrou Alli jsme pro vás nahráli naši písničku Zatančíme. Přejeme vše nejlepší do nového roku a doufám, že s námi budete hudebnit i nadále. Dovolím si doporučit akci v Praze, kterou pořádám – Bardský večer, kde si můžete mé i naše písně přijít poslechnout a také sami zahrát.

 

 

Ohnivá Brigit

Když přeladím ukulele a udělám z něj harfu..:D
Pro mou patronku Brigit.

 

Bouře

Jedna z mých letních písní na ukulele, k videu přidávám i některé „bouřlivé“ fotografie z mého obnoveného foto projektu. 🙂

 

 

Red blood in heart (shaman song)

Můj další výtvor je šamanská píseň, jako jedna z mála v angličtině. Pojednává o vášni, která pulzuje v našem srdci jako a vyzývá nás, abychom šli z a svým snem, tím co nás baví a naplňuje a nebáli se překážek. Její zpracování je trochu bojové, pochodové a vyzývavé. Text i překlad najdete v popisu videa 🙂 Doufám, že se bude líbit a posílám ji všem s přáním, aby se, i když někdy jen chvílemi, mohli věnovat tomu, co je jejich vášní! 🙂

 

 

České čanty – Taliesi – Země je mým tělem

Natočila jsem svůj první multitrack – aneb několika stopové video, všechny hlasy a nástroje tedy hraje jedna osoba. Můžete slyšet několik hlasů, šamanský buben, djembe, klávesy. Jedná se o mantru Země je mým tělem, její anglická obdoba je Earth my body.

Země je mým tělem, skoro lidový chant, autora neznám. Používá se jako úvodní chant k rituálům, kde pracujeme s živly. Nalaďuje a doslova „staví živlovou základnu“ pro následující rituál.

 

 

Hvězdy

Píseň Hvězdy je pro mě velmi radostná, jako jedna z mála veselá píseň o lásce, naději a hvězdách. Když jsem ji psala, psala jsem o dvou radostných nic neřešících dvou dětech, které se mají rádi a radují se spolu napříč životem. První verze je acoustic, druhá je připravena ve spolupráci s Martinem Novotným.

 

 

 

Měním se

Za spolupráce mé úžasné sestry a táty jsme pro vás nahráli mou starší píseň Měním se. Měním se je píseň o našich předcích, jejich návratu přes čas dušiček, je to píseň o smrti emocí a nevyhnutelných změnách v té nejniternější části lidských duší. Děkuji tímto všem, kdo mi pomohli s demo nahráváním. Do téhle písničky jsem doopravdy zamilovaná! Takže..měním se!

 

Hudba na koncovku

Z dnešní procházky u pramene, vytvořila jsem meditační hudbu na koncovku. Pro lepší náladu nebo meditace. Postupně budu tvořit další a další.

 

Divoká

Píseň Divoká vznikla v Máchově kraji, v divoké nezkrocené přírodě. Severská krajina se za ty roky, kdy ji navštěvuji stala mým druhým domovem. Tato píseň je zasvěcena této divoké krajině a také vnitřní divoké duši, kterou má každá žena i muž v sobě. Jak říká jeden můj kamarád: Lidé jsou takoví, jaká je krajina.

 

 

 

 

Tři bardi

Píseň Tři bardi jsme napsali společně s Danem. Popisuje vstup do starodávného keltského světa, kde lidé tancují okolo ohně, hrají na hudební nástroje a oslavují. Jak mihli tyto časy vypadat? Přeneste se námi do dávné oslavy, kde se oslavuje příroda a její cykly. Lidé mohli slavit společně s přáteli a společně čekali na první východ slunce. Své bohy a divokou přírodu mohli oslavit společným objetím a spojením.

V písni slyšíte také náš oblíbený „Awen“…společně s Awenem nejdeme spát. Awen je druidská mantra a také název pro inspiraci! 🙂

 

 

 

O bozích

Tuto píseň jsem napsala v Máchově kraji. Vypráví o 4 bozích, archetypech, které jsou spojeny s krajinou nebo uměním.

 

Zelený – odkazuje na Zeleného muže, Greenmana, Cernuna, boha divoké a nezkrocené krajiny. Božstvo, které naši předkové oslavovali jako božstvo plodnosti, přírody, sexu a úrody. Je to také pán a strážce lesní zvěře a stará se správný chod lesa a přírody.

 

Obdobou tohoto mužského prvku může být Matka Země. Archetyp matky, která se postará o své děti, pouze když to potřebují. Milující ale u zdrcující příroda a její nezkrotná síla.

 

Dalším bohem v písni je Lugus, letní bojovník. Keltské božstvo Lugus, je hrdina, někdy spojován se sluncem a považován za sluneční božstvo. Jeho hlavní silou je však síla a boj. Je to ten, který posvítí svým světlem a zářícím kopím, když neumíme najít světlo a všude okolo je tma. Je silným mužským prvkem.

Dále zpívám o Brigit a zmiňuji, že s ohněm a vodou s ní jdou ženy k cíli. Je keltskou bohyní umění, spojována právě s tvůrčím ohněm a zároveň se studánkami. Její obdobou je křesťanská sv. Brigit. Je bohyní chránící ženy, zejména v období těhotenství, dále je patronkou všech řemeslníků a v neposlední řadě i bohyní ohnivé vášně.

 


 

Síla předků

V přírodních obřadech, kde ctíme různé bytosti okolo nás vzpomínáme na tři druhy těchto bytostí. Jsou to bohové, přírodní duchové a předkové.

 

Bohové jsou jakési symboly, archetypy, které v sobě nesou více či méně různých vlastností. Jsou to energie, které uctívali naši předkové. Jsou jakousi komunikační zkratkou mezi tím, co jsme a tím, co je uvnitř nás. Díky napojení na archetyp daného boha (například bohyně lásky, bůh odvahy, božstva moudrosti) můžeme daný prvek upevnit sami v sobě.

 

Přírodní bytosti jsou energie přírody, nezkrocené energie deště, povodní, ohňů, větru. Jsou to ty síly, kterým je úplně  jedno, co lidé dělají. Příroda buď sešle mírný déšť nebo povodně, nezajímá ji, jaký to má dopad na lidstvo. Ona prostě je. V minulosti se naši předkové přírody a lesů bály, protože byli výrazem nebezpečí a divokosti. V  dnešní době si tyto energie můžeme v rituálu usmířit, komunikovat s nimi, navazovat partnerství.

 

Předkové jsou ti, co tu byli před námi. Předkové po krvi jsou naši pradědečkové a prabáby, ti, kteří dali genetický základ našim tělům. Na předky po krvi si každý rok vzpomínáme na dušičky. S úctou vzpomínáme na ty, kdo dali základ tomu, kdo jsme a od kterých se nyní můžeme odvíjet. Nejsme ale tvořeni jen kostmi a masem. Existují i předkové naší krajiny, ti, kteří ji opěvovali jako například Mácha, Masaryk, Hus, Karel IV. Všechny historické postavy, které dali formu naší současné zemi a krajině. Poslední jsou předkové po řemesle – předchůdci, kteří dali základy oboru, ve kterém kráčíme. U mně by to byli všichni umělci z minulosti, ale také současní umělci, malíři a bardové (jako třeba Taliesin :))), kteří kráčeli cestou umění přede mnou a na které se mohu napojit.

 

 

 

Jaro, Jarní píseň

Jarní píseň jsem napsala asi v roce 2014. Píseň má jendoduchý refrén, zatímco sloky se odkazují k lidové moudrosti. Právě v této písni vyprávím jak je důležité si i při nadcházejícím jaru vzpomenout na to a na ty, které jsme nechali v zimě či předchozím obdob za sebou. Převážně v naší minulosti se mohlo stát, že krutou zimu někteří členové rodiny nepřežili a proto je mějme na paměti. Jsou naším předstupínkem, oporou, ze které mi nyní můžeme růst.

V poslední sloce používám frázi  Cti život a ten bude tebe ctít. To je věta, kterou mi přišla jako poselství od mé prababičky, mé předkyně. Je to tak jednoduchý návod na život až je udivující! 🙂

Níže přikládám svou první amatérskou verzi, dále verzi s vystoupení s Tomášem Kočkem.

 


 

 

Píseň pro Brigit a její příběh

Byl to jeden z těch temných večer, který jsem trávila sama na bytě. Blížil se můj první Bardský víkend, kde bývá zvykem, aby každý něco předvedl. Tenkrát jsem netušila, že bohyně Brigit se mnou bude jednoho dne tak spřízněna jako nyní, a přesto jsem ji pozvala do své první písně.

Ve své mysli jsem uviděla temné zlověstné hory s ostrými a špičatými skalami. V nich se začal odehrávat příběh jednoho malého opuštěného mláděte. Jak už to tak bývá, než přijde bohyně Brigit a s ní  první náznaky jara, přetrvává v krajině krutá zima. Ta s sebou může nést i kruté osudy. Orlímu mláděti přes zimu umírají rodiče a jejich poslední pera plují po chladivé řece. Je to i období temna naší duše, kdy naši předkové mohli přes zimu mnohé ztratit.

Poté začíná na Orlí hory pomalu svítit slunce. Poznávají to hlavně vlci, kteří běží s jeho paprsky a vítají svým během jaro. Bohyně Brigit, též známá jako Brigantí, Bríd, Brigantia přichází. Brigit je bohyní posvátného ohně a vody, patronka studánek i strážkyně vnitřního ohně. Není jen mladou bohyní pannou, která se po zimě rodí ze stařeny. Je i bohyní vášnivou a smyslnou, která ráda svádí. Má mnoho vlastností a rovin působení od pomoci řemeslníkům až po souznění s mateřstvím. S jejím příchodem rozkvétá příroda, zlehka nás uvádí do nového sněhem a chladem vyčištěného období. Náš příběh končí a ani orlí mládě nezůstává samo.

Tenkrát se na Bardském večeru i přes všechnu mou nervozitu líbila. A to mě inspirovalo začít psát další písně.

 

 

 

 

Pod silou Awenu

Awen – zajímavý název, který v sobě nese mocnou sílu. Pro novodobé druidy znamená Awen synonymum pro inspiraci. Inspiraci, která příchází z nebe i ze země.

 

awenPřed mnoha rituály používáme mantru Awen. Jedná se o zpívání hlásek A-we-n. Většinou se všichni chytneme za ruce a při mantrování hlásky „A“ si vizualizujeme napojení na síly nebes, síly bohů a bohyň a zároveň na šamanský horní svět, nadsvětí, jehož symbolem je v druidství oheň. Při mantrování slabiky „we“ obracíme svou vnitřní pozornost na zemi, své kořeny, půdu pod náma. Napojujeme se na spodní svět, jehož symbolem je v druidství voda a její hluboké  a moudré proudy. Je to svět moudrosti našich předků a domov našich totemových zvířat. Při mantrování hlásky „n“ se oba světy propojují. Kořeny a koruna stromu světa se setkávají přímo uprostřed těla, našeho posvátného středu a také propojení mezi jednotlivými účastníky rituálu se prohlubuje. Awen mantrujeme 3x nebo 9x. Mantrování awenu jde skvěle spojit i se základní stromovou meditací.

 

Awen však není jen inspirací nebo mantrou. Jeho význam sahá daleko dál.

 

Awen je posvátný vztah. Posvátné propojení dvou duší. Když se totiž setká duše s duší, vzniká posvátná jiskra a inspirace. Je to ten čas, kdy meditujeme u stromu a on nám dovoluje vstoupit do jeho prostoru a my mu dovolujeme vstoupit do našeho intimního prostoru. Setkává se duše s duší a vzniká posvátná komunikace, vnitřní rozhovor. Je to spojení dvou různých duší – člověka s člověkem, člověka s přírodou, přírody s bytostí. To nejčistčí přírodní spojení. A právě to je základem pro dobrý Awen, úrodná půda pro inspiraci.

 

Jak píše Emma Restal Orr ve své knize Živá tradice druidů Setkání duše s duší může být náročné, jelikož výjde najevo velká pravda o tom, kdo jsme. Je to přímo nahota duše. Však pouze prostřednictvím dokonalé důvěry se vyjeví jeden z nejnáročnějších prvků druidství – Awen. Je to postupné poznávání, otvírání se jeden druhému krůček po krůčku s obrovským riskem odhalení vlastní pravdy.V tomto procesu je třeba přistupovat jeden k druhému s úctou, čistým záměrem a souhlasem.

 

Druidský řád OBOD, jehož jsem studentkou, má symbol Awenu ve svém znaku. OBOD představuje symbol Awenu jako Tři bardy světla. Jedná se o 3 body vycházející ze 3 paprsků ve třech kruzích. Jsou to tři sluneční paprsky, 3 body východu slunce (uprosřed je poloha slunce při rovnodennosti a okolo jsou slunce při slunovratech) – společně se tak symbolu říká Triáda slunečních východů. Tři kruhy jsou tři kruhy tvoření.

 

V mých vlastních studiích jsem našla i další podobnosti. Tečka je symbolem ženy a paprsek symbolem muže. 3 tečky tak představují ženu a její trojjedinost (panna, matka, stařena) a 3 paprsky trojjedinost muže. Význam trojjednosti znamená však také jednotu rozumu, citu a těla.

 

Posledním významem, s kterým jsem se setkala, bylo, když jsem jednou potřebovala napsat báseň. Poprosila jsem sílu Awenu a napojila se na ni. Věděla jsem, že mám jít na místo, kde svítí slunce, teče řeka a kde rostou stromy. Propojení slunce – ohně, řeky – vody a stromu, který je středním světem a vše spojuje. Tam jsem také šla a svou báseň napsala. A jsme zpět u Awenu – posvátného vztahu spojujícímu horní, spodní a střední svět. Spojujícímu duše.

 

 

Taliesi

Taliesi o pohanské hudbě

Pohanská hudba se zdá být hudba jako každá jiná – může se jednat o folk, o rock, o alternativní hudbu. Jediné v čem se liší je zaprvé obsah a zadruhé zapojení některých typických nástrojů. Pohanské písně jsou zaměřeny na staré báje a pověsti, na naše předky a jejich odkaz, na oslavu bohů (které vnímám jako archetypy), dále na přírodu a přírodní bytosti a v neposlední řadě na fantasy scénu.

 

Co se týče nástrojů pohanská hudba má ráda nástroje jako je digeridoo, různé starší druhy fléten, okariny, mandolíny, kytary laděné do keltského ladění, perkuse místo klasických bicích apod.

 

Já skládám své písně v harmonii se svým příběhem. Píšu o tom, co zrovna prožívám. Například píseň Srna, kterou budeme v dubnu zveřejňovat vznikla jako reakce na jednu nepříjemnou podívanou, kdy jsme se stali svědky smrti zvířete. Napsala jsem proto píseň o tom, jaký je pravý význam lovu a jak se má s duší i tělem zvířete zacházet. Dále píšu písně, které mají povzbudit jako například Fénix, kterého jsem napsala při svém přechodu na podnikání. To, že je téma autentické a svým autorem hluboko prožité je ten základní předpoklad k tomu, aby píseň byla čistá a silná. Mé písně se točí okolo přírodních témat a tématu hodnot člověka. Při skládání se procházím přírodou a své slova si zaznamenávám. Píseň dotvářím až poté. Zajímavé je, že nikdy nejde píseň násilně vyvolat, vždy přichází sama, když je její čas.

Mezi mé inspirátory patří především pagan folková kapela Omnia, jejíž hudba je živá a taneční, stejně tak jako kapela Faun. Dále mě inspiruje například křesťansky založená kapela Mumford&Sons nebo česká kapela Jelen. Skvělou pohanskou kapelou je i Wardruna.

Mezi další pohanské umělce, které uznávám patří Tomáš Kočko a orchestr a kapela Druga. Ostatní kapely jako Asonance nebo kapely hrající irskou hudbu už pro mě například do pohanské scény zas tak nezapadají, jelikož se soustředí více na historii nebo všeobecné příběhy země. V pohanské hudbě je důležitý prožitek a autenticita jejího nositele a autora. Teprve když slyším, jak například Steve Harten z Omnie zpívá „jsem šaman“ a zpívá o své lásce k přírodě a myslí to vážně, pak to cítím také.

 

 

O Luně

 

 
Svítí Luna, svítí plně
na obrázku, k mořské vlně
stále blízko má. Vzpomíná
na lidské strasti, co tu byly,
na všechny rody, které pily
nápoje na zdraví těch,
jejichž těla padla v mech.

 

Luna byla jednou blíže
pro všechny lidi, pro rytíře.
Kamenů se dotýkala,
jako malá uléhala
v povodí řek a moří
a stále čeká, svítí, tvoří.

 

Vylévá svit v obou směrech,
dotýká se srdcí v tělech,
vykonává zázraky,
pak se schová za mraky.
Pozdraví nebe a své hvězdy,
pozdraví Zemi, ta odezní
také krásné pozdravy.
Pak zahalí se v mlhavý
odraz, co dá lidu sbohy
a schová se až do té doby,
než políbí ji znova Slunce.
 

Slunce, ctím tebe

 

 

Slunce, ctím tebe,
vidím tvé oko,
Slunce, ctím tebe,
cítím tvou zář,
Slunce, ctím tebe,
hladíš mě po duši
Slunce, ctím tebe,
mou lásku máš.

 

Co pero to báseň jiná

 

 

Co pero to báseň jiná,
v každé tuze nová dřímá.

 

Jednou těžce, a pak lehce,
co duši lechtá křehce

 

na papír uložím.
Ze slunce pak vytvořím

 

úsvit na bílém plátně,
tuší lesklou, ale matně

 

do akáši vstupuji.
Každou myšlenkou miluji

 

ten svět tvůrčí plný sil,
draků, kouzel a barevných víl,

 

jež na druhém břehu za hranicí
čeká na mě, vábící,

 

srdcem světla zářící,
svět nikdy nekončící.

 

Kouzlo Irska

 

 

Kráčím cestou, jež rozevře se,
její kamení hradby vytvoří,
slunce si zavěsím do hlavní síně,
svit luny vyliji na nádvoří.

 

Ze zelených očí irských víl
vytvořím smaragdové kopce,
po vlnách azurového oceánu
nechám tančit dívky a chlapce.

 

Do vzduchu uhlí vyhodím,
z něj obživne hejno havraní.
Ukápnu slzu, v jezero přelije se,
hory, slyšte mé vzývání!

 

Ať žíly mé krve promění se
v řeky tvarů pěticípích hvězd,
jež rozseté po celé zemi
zavedou mě domů z cest.

 

Elementy

 

 

Ptáci zpívají s křídly ve vánku,
voda protéká v nekonečném moři,
oheň je slunce, schované v červánku,
země do polí své kořeny noří.

 

Lampa na irském kopci

 

 

Vane vítr teplý jižní,
Irsko usíná.
mraky se zklidní.

 

Zlaté Slunce zavírá oči,
Stará lampa do příběhu vkročí.

 

Stojí tam na kopci úplně sama,
dívá se na záliv, tajemná dáma.

 

Zelená tráva objímá ji hladce,
možná unikne dešťové kapce.

 

Já už tu nebudu, až den bude nocí,
možná se rozsvítí magickou mocí.

 

Posvátný les

 

 
Posvátný les,
Šeptá padlé listí,
Posvátný les,
Ozvěna dávných písní.

 

Posvátný les,
Prorůstá mým tělem
Posvátný les,
Stává se mým dechem.

 

Posvátný les,
Kořeny se v půdě pojí
Posvátný les,
Koruny jsou oblohou mojí.

 

Posvátný les,
Vůně tisíců lét,
Posvátný les,
Vracíme se zpět.

 

Mystéria Luny

 

 

Přišly v noci,
tři postavy,
tři lucerny
v trávě leží.

 

Zdobená rosa,
plamenem ohně,
jež kouzlo
noci střeží.

 

Stařena, Matka, Panna
na obloze plná Luna.

 

Slyšíte hlasy,
co velebí Lunu,
ona za mraky
po nebi běží.

 

Spojené ruce,
planoucí oči
a srdce bijí
pospolu,

 

radosti slova
a stříbrná záře,
přichází k nám dolů.

 

Stařena, Matka, Panna
na obloze plná Luna.

 

Mámě tě v sobě,
jsme dívky noci,
jsme posíleny
samy i spolu.

 

V listech

 

 

V listech, v lesích, ve vánku
jsi krásná Matko Bohyně,
jsi v naší duši, v přírodě,
jsi nejsilnější magie.

 

V listech, v lesích, ve vánku
jsi krásná Matko Země,
vyslyš proto mé díky a
zůstaň navždy ve mně!
 

Velká matko přírodo

 

 

Velká matko přírodo,
chci se s tebou spojit,
Velká matko přírodo,
tvou temnotou projít.
Jsi mladá, krásná, vzkvétáš jarem,
lesy, louky jsou tvým darem.

 

Moje Báseň

 

 

Chci do nebes se rozletět
a shlédnout krásy světa.
Chci svá křídla roztáhnout
a vědět, jak se létá.

Chci poznat vzdálené kraje a oblaka.
Chci být jako pták, kterého vše láká.

Chci do nebes se rozletět
za hranici smyslů a přání.
Chci oknem svým pohledět
na nebeské svítání.

Chci poznat vzdálené kraje a oblaka
a nic víc na světě už mě neláká.

 

Modré oči Bohyně

 

 

Volám modré oči Bohyně,
volám modré oči nebes,
volám modré oči Bohyně,
jež všechna kouzla odkryje.

Volám Modré Oči Bohyně,
volám modré oči nebes,
volám modré oči Bohyně,
jež všechna kouzla svede.

 

Wisdom old

Vítám vás na stránkách Divoká duše! Vítám vás básní Wisdom old, která pojednává o pradavné síle lesa, přírody a inspirace. Níže najdete i zhudebněnou verzi. 🙂

 

Listen to the wisdom old
to the stories never told.
Ancient gift of memory
shall give you fame and glory.

Ancient art of heart,
shall lift you from the dark.
Listen to the rhyme of drum,
dance and magic all around.

Collect bones of your soul
and the Light will guide you home.
Make your heart and mind whole
Learn secrets under the oak.

Listen to the song of trees
Bringing parts of mysteries.
Sunrays will tell the truth
Seeing things all anew.

Taliesi písně

České čanty

MÉ PROJEKTY