Taliesi písně

Píseň Vody

Měla jsem v plánu nahrát svou novou veselou beltainovou píseň, nechtěla mě však k sobě pustit. Nenapadalo mě jak uspořádat nástroje a vytvořit aranž. Celou dobu mi však v hlavě zněla melodie Písně vody, jemné písně, kterou jsem v únoru odložila, jelikož se mi nezdál její text. Uvědomila jsem si, že mé písně za mnou přicházejí postupně, v nějakém kreativním božském řádu a proto jsem tedy vydolovala starý cár papíru s Písní Vody, naladila se na ni a doladila jsem ji. Aranž i akordy mě už napadly samy od sebe. Tak než se tedy rozezní veselé písně jara a léta, přidávám zde Píseň Vody.
 
Píseň Vody jsem začala psát, jelikož jsem ve svém studiu druidství pokročila od živlu Země ke studiu Vody a píseň je dobrý nástroj jak se s daným živlem seznámit. Je o odcházející zimě a trápení a znovusebrání vlastních sil do přicházejícího jara. Tenkrát, když jsem ji psala, začal konečně tát sníh a padal první jarní déšť, a já se zaradovala, že jaro je konečně na obzoru 🙂
 

Prisoner

Prisoner je má náhlá inspirace na ukulele, ráno jsem ji napsala, a následně hned nahrála. Je to píseň o mých pocitech, psaná v „you“ formě, ve které se mi psala i zpívala lépe a také je tím blíže posluchačům je jejich vlastním pocitům.

 

 

Ať nový rok dobře roztančíte!

Společně se sestrou Alli jsme pro vás nahráli naši písničku Zatančíme. Přejeme vše nejlepší do nového roku a doufám, že s námi budete hudebnit i nadále. Dovolím si doporučit akci v Praze, kterou pořádám – Bardský večer, kde si můžete mé i naše písně přijít poslechnout a také sami zahrát.

 

 

Bouře

Jedna z mých letních písní na ukulele, k videu přidávám i některé „bouřlivé“ fotografie z mého obnoveného foto projektu. 🙂

 

 

Hvězdy

Píseň Hvězdy je pro mě velmi radostná, jako jedna z mála veselá píseň o lásce, naději a hvězdách. Když jsem ji psala, psala jsem o dvou radostných nic neřešících dvou dětech, které se mají rádi a radují se spolu napříč životem. První verze je acoustic, druhá je připravena ve spolupráci s Martinem Novotným.

 

 

 

Měním se

Za spolupráce mé úžasné sestry a táty jsme pro vás nahráli mou starší píseň Měním se. Měním se je píseň o našich předcích, jejich návratu přes čas dušiček, je to píseň o smrti emocí a nevyhnutelných změnách v té nejniternější části lidských duší. Děkuji tímto všem, kdo mi pomohli s demo nahráváním. Do téhle písničky jsem doopravdy zamilovaná! Takže..měním se!

 

Divoká

Píseň Divoká vznikla v Máchově kraji, v divoké nezkrocené přírodě. Severská krajina se za ty roky, kdy ji navštěvuji stala mým druhým domovem. Tato píseň je zasvěcena této divoké krajině a také vnitřní divoké duši, kterou má každá žena i muž v sobě. Jak říká jeden můj kamarád: Lidé jsou takoví, jaká je krajina.

 

 

 

 

Tři bardi

Píseň Tři bardi jsme napsali společně s Danem. Popisuje vstup do starodávného keltského světa, kde lidé tancují okolo ohně, hrají na hudební nástroje a oslavují. Jak mihli tyto časy vypadat? Přeneste se námi do dávné oslavy, kde se oslavuje příroda a její cykly. Lidé mohli slavit společně s přáteli a společně čekali na první východ slunce. Své bohy a divokou přírodu mohli oslavit společným objetím a spojením.

V písni slyšíte také náš oblíbený „Awen“…společně s Awenem nejdeme spát. Awen je druidská mantra a také název pro inspiraci! 🙂

 

 

 

O bozích

Tuto píseň jsem napsala v Máchově kraji. Vypráví o 4 bozích, archetypech, které jsou spojeny s krajinou nebo uměním.

 

Zelený – odkazuje na Zeleného muže, Greenmana, Cernuna, boha divoké a nezkrocené krajiny. Božstvo, které naši předkové oslavovali jako božstvo plodnosti, přírody, sexu a úrody. Je to také pán a strážce lesní zvěře a stará se správný chod lesa a přírody.

 

Obdobou tohoto mužského prvku může být Matka Země. Archetyp matky, která se postará o své děti, pouze když to potřebují. Milující ale u zdrcující příroda a její nezkrotná síla.

 

Dalším bohem v písni je Lugus, letní bojovník. Keltské božstvo Lugus, je hrdina, někdy spojován se sluncem a považován za sluneční božstvo. Jeho hlavní silou je však síla a boj. Je to ten, který posvítí svým světlem a zářícím kopím, když neumíme najít světlo a všude okolo je tma. Je silným mužským prvkem.

Dále zpívám o Brigit a zmiňuji, že s ohněm a vodou s ní jdou ženy k cíli. Je keltskou bohyní umění, spojována právě s tvůrčím ohněm a zároveň se studánkami. Její obdobou je křesťanská sv. Brigit. Je bohyní chránící ženy, zejména v období těhotenství, dále je patronkou všech řemeslníků a v neposlední řadě i bohyní ohnivé vášně.

 


 

Síla předků

V přírodních obřadech, kde ctíme různé bytosti okolo nás vzpomínáme na tři druhy těchto bytostí. Jsou to bohové, přírodní duchové a předkové.

 

Bohové jsou jakési symboly, archetypy, které v sobě nesou více či méně různých vlastností. Jsou to energie, které uctívali naši předkové. Jsou jakousi komunikační zkratkou mezi tím, co jsme a tím, co je uvnitř nás. Díky napojení na archetyp daného boha (například bohyně lásky, bůh odvahy, božstva moudrosti) můžeme daný prvek upevnit sami v sobě.

 

Přírodní bytosti jsou energie přírody, nezkrocené energie deště, povodní, ohňů, větru. Jsou to ty síly, kterým je úplně  jedno, co lidé dělají. Příroda buď sešle mírný déšť nebo povodně, nezajímá ji, jaký to má dopad na lidstvo. Ona prostě je. V minulosti se naši předkové přírody a lesů bály, protože byli výrazem nebezpečí a divokosti. V  dnešní době si tyto energie můžeme v rituálu usmířit, komunikovat s nimi, navazovat partnerství.

 

Předkové jsou ti, co tu byli před námi. Předkové po krvi jsou naši pradědečkové a prabáby, ti, kteří dali genetický základ našim tělům. Na předky po krvi si každý rok vzpomínáme na dušičky. S úctou vzpomínáme na ty, kdo dali základ tomu, kdo jsme a od kterých se nyní můžeme odvíjet. Nejsme ale tvořeni jen kostmi a masem. Existují i předkové naší krajiny, ti, kteří ji opěvovali jako například Mácha, Masaryk, Hus, Karel IV. Všechny historické postavy, které dali formu naší současné zemi a krajině. Poslední jsou předkové po řemesle – předchůdci, kteří dali základy oboru, ve kterém kráčíme. U mně by to byli všichni umělci z minulosti, ale také současní umělci, malíři a bardové (jako třeba Taliesin :))), kteří kráčeli cestou umění přede mnou a na které se mohu napojit.

 

 

 

Jaro, Jarní píseň

Jarní píseň jsem napsala asi v roce 2014. Píseň má jendoduchý refrén, zatímco sloky se odkazují k lidové moudrosti. Právě v této písni vyprávím jak je důležité si i při nadcházejícím jaru vzpomenout na to a na ty, které jsme nechali v zimě či předchozím obdob za sebou. Převážně v naší minulosti se mohlo stát, že krutou zimu někteří členové rodiny nepřežili a proto je mějme na paměti. Jsou naším předstupínkem, oporou, ze které mi nyní můžeme růst.

V poslední sloce používám frázi  Cti život a ten bude tebe ctít. To je věta, kterou mi přišla jako poselství od mé prababičky, mé předkyně. Je to tak jednoduchý návod na život až je udivující! 🙂

Níže přikládám svou první amatérskou verzi, dále verzi s vystoupení s Tomášem Kočkem.

 


 

 

Píseň pro Brigit a její příběh

Byl to jeden z těch temných večer, který jsem trávila sama na bytě. Blížil se můj první Bardský víkend, kde bývá zvykem, aby každý něco předvedl. Tenkrát jsem netušila, že bohyně Brigit se mnou bude jednoho dne tak spřízněna jako nyní, a přesto jsem ji pozvala do své první písně.

Ve své mysli jsem uviděla temné zlověstné hory s ostrými a špičatými skalami. V nich se začal odehrávat příběh jednoho malého opuštěného mláděte. Jak už to tak bývá, než přijde bohyně Brigit a s ní  první náznaky jara, přetrvává v krajině krutá zima. Ta s sebou může nést i kruté osudy. Orlímu mláděti přes zimu umírají rodiče a jejich poslední pera plují po chladivé řece. Je to i období temna naší duše, kdy naši předkové mohli přes zimu mnohé ztratit.

Poté začíná na Orlí hory pomalu svítit slunce. Poznávají to hlavně vlci, kteří běží s jeho paprsky a vítají svým během jaro. Bohyně Brigit, též známá jako Brigantí, Bríd, Brigantia přichází. Brigit je bohyní posvátného ohně a vody, patronka studánek i strážkyně vnitřního ohně. Není jen mladou bohyní pannou, která se po zimě rodí ze stařeny. Je i bohyní vášnivou a smyslnou, která ráda svádí. Má mnoho vlastností a rovin působení od pomoci řemeslníkům až po souznění s mateřstvím. S jejím příchodem rozkvétá příroda, zlehka nás uvádí do nového sněhem a chladem vyčištěného období. Náš příběh končí a ani orlí mládě nezůstává samo.

Tenkrát se na Bardském večeru i přes všechnu mou nervozitu líbila. A to mě inspirovalo začít psát další písně.

 

 

 

 

Taliesi písně
České čanty
MÉ PROJEKTY