Kouzlo Irska

 

 

Kráčím cestou, jež rozevře se,
její kamení hradby vytvoří,
slunce si zavěsím do hlavní síně,
svit luny vyliji na nádvoří.

 

Ze zelených očí irských víl
vytvořím smaragdové kopce,
po vlnách azurového oceánu
nechám tančit dívky a chlapce.

 

Do vzduchu uhlí vyhodím,
z něj obživne hejno havraní.
Ukápnu slzu, v jezero přelije se,
hory, slyšte mé vzývání!

 

Ať žíly mé krve promění se
v řeky tvarů pěticípích hvězd,
jež rozseté po celé zemi
zavedou mě domů z cest.

 

Taliesi písně
České čanty
MÉ PROJEKTY