Mystéria Luny

 

 

Přišly v noci,
tři postavy,
tři lucerny
v trávě leží.

 

Zdobená rosa,
plamenem ohně,
jež kouzlo
noci střeží.

 

Stařena, Matka, Panna
na obloze plná Luna.

 

Slyšíte hlasy,
co velebí Lunu,
ona za mraky
po nebi běží.

 

Spojené ruce,
planoucí oči
a srdce bijí
pospolu,

 

radosti slova
a stříbrná záře,
přichází k nám dolů.

 

Stařena, Matka, Panna
na obloze plná Luna.

 

Mámě tě v sobě,
jsme dívky noci,
jsme posíleny
samy i spolu.

 

Taliesi písně
České čanty
MÉ PROJEKTY