Síla předků

V přírodních obřadech, kde ctíme různé bytosti okolo nás vzpomínáme na tři druhy těchto bytostí. Jsou to bohové, přírodní duchové a předkové.

 

Bohové jsou jakési symboly, archetypy, které v sobě nesou více či méně různých vlastností. Jsou to energie, které uctívali naši předkové. Jsou jakousi komunikační zkratkou mezi tím, co jsme a tím, co je uvnitř nás. Díky napojení na archetyp daného boha (například bohyně lásky, bůh odvahy, božstva moudrosti) můžeme daný prvek upevnit sami v sobě.

 

Přírodní bytosti jsou energie přírody, nezkrocené energie deště, povodní, ohňů, větru. Jsou to ty síly, kterým je úplně  jedno, co lidé dělají. Příroda buď sešle mírný déšť nebo povodně, nezajímá ji, jaký to má dopad na lidstvo. Ona prostě je. V minulosti se naši předkové přírody a lesů bály, protože byli výrazem nebezpečí a divokosti. V  dnešní době si tyto energie můžeme v rituálu usmířit, komunikovat s nimi, navazovat partnerství.

 

Předkové jsou ti, co tu byli před námi. Předkové po krvi jsou naši pradědečkové a prabáby, ti, kteří dali genetický základ našim tělům. Na předky po krvi si každý rok vzpomínáme na dušičky. S úctou vzpomínáme na ty, kdo dali základ tomu, kdo jsme a od kterých se nyní můžeme odvíjet. Nejsme ale tvořeni jen kostmi a masem. Existují i předkové naší krajiny, ti, kteří ji opěvovali jako například Mácha, Masaryk, Hus, Karel IV. Všechny historické postavy, které dali formu naší současné zemi a krajině. Poslední jsou předkové po řemesle – předchůdci, kteří dali základy oboru, ve kterém kráčíme. U mně by to byli všichni umělci z minulosti, ale také současní umělci, malíři a bardové (jako třeba Taliesin :))), kteří kráčeli cestou umění přede mnou a na které se mohu napojit.

 

 

 

Taliesi písně
České čanty
MÉ PROJEKTY